Eczaneye mahrem bilgi cezası

Analitik Hukuk Eczaneye mahrem bilgi cezası


Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ilaç alan bir hastanın özel sağlık bilgilerini izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşan eczaneyi cezalandırdı.
Doktor kontrolünde ilaç kullanan bir kişi, KVKK’ya özel nitelikli sağlık verilerinin izinsiz olarak paylaşan eczaneyi şikâyet etti. Şikayeti inceleyen kurum, özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesinin yasaklandığını hatırlattı. KVKK’nın gizlilik ihlali tespit ettiği kararında, özetle şöyle denildi: “Kanunda kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamayacağı hükme bağlanmıştır. Veri sorumlusu (eczane), kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda, doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin sağlığıyla ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin, ilaçları temin ettiği eczane tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şartlar sağlanmadan üçüncü kişiyle paylaşılmasının aykırılık teşkil etmesi nedeniyle veri sorumlusu eczane hakkında idari para cezası uygulanmıştır.”